Песме божићне

18.

Иде Божић бата

носи киту злата

да позлати врата.

Све од боја до боја

и сву кућу до крова.

19.

Колико варница, толико парица,

Колико варница, толико овчица,

Колико варница, толико срећице,

Колико варница, толико дечице.3

20.

У Божића три ножића:

један сече чесницу,

други печеницу,

трећи сече кобасицу.

Кобасицо, масти,

пуна ти си сласти.

Врх стране
Design by Nida.